czwartek, 19 września 2013

iOS 7 i nowości w dziedzinie Accessibility

IOS 7 już jest. Podczas gdy mój iPad 2 zasysa go z wolna, spróbuję przedstawić Wam nowości w dziedzinie Accessibility, jakich możemy się spodziewać. 

 

 

 

Uruchamianie funkcji dostępności

 

Prócz tego, że można zaprogramować odpowiednio skrót klawiszowy "3xhome", niektóre funkcje dostępności, w tym VoiceOver, można teraz uruchamiać przy pomocy Siri. Warunki:

 1. zrobimy to po angielsku (np. tak: "turn on VoiceOver”),
 2. jesteśmy w zasięgu połączenia internetowego, niezbędnego do pracy Siri.

 

Automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania

 

Niby nie jest to opcja dostępności, ale ta nowa funkcjonalność systemu iOS może się okazać zarówno pożyteczna, jak i szkodliwa dla niewidomych użytkowników. Pożyteczność to oczywiście brak konieczności czuwania nad aktualizacjami i wykonywania szeregu operacji, które się z tym wiążą

Biorąc jednak pod uwagę, że aktualizacje niektórych aplikacji wprowadzają w nich czasem zmiany wpływające ujemnie na ich dostępność, warto się zastanowić, czy bezkrytyczne aktualizowanie oprogramowania, bez zasięgnięcia języka co do charakteru wprowadzanych zmian, aby na pewno wyjdzie nam na dobre. Może się po prostu okazać, że dotychczas używany przez nas program stanie się zwyczajnie bezużyteczny.

Aby wyłączyć lub włączyć automatyczną aktualizację oprogramowania, należy znaleźć odpowiedni przełącznik w Ustawieniach/iTunes&App Store.

 

Nowości w VoiceOverze

 

1. Nowe gesty.

 • Dwukrotne stuknięcie czterema palcami - przywołuje pomoc VoiceOvera.
 • Czterokrotne stuknięcie trzema palcami - kopiuje ostatnio wypowiedziany tekst do schowka. Przydatne przy kopiowaniu zaznaczonego tekstu bez konieczności używania pokrętła.
 • Dotknięcie linii statusu i przesunięcie trzema palcami od dołu do góry - uruchomienie Centrum Sterowania (zakładam, że tak będzie się nazywać "Control Center" - nowa usługa dająca dostęp do najczęściej uruchamianych funkcji systemu.

2. Nowe gesty - stare funkcje.

 • Odblokowywanie ekranu, prócz dawnego sposobu, otrzymało teraz nowy gest: po naciśnięciu klawisza "Home" i dotknięciu dowolnego miejsca ekranu, należy przesunąć trzema palcami od lewej do prawej strony.
 • Podwójne stuknięcie dwoma palcami w polu edycyjnym uruchamia funkcję dyktowania; powtórne użycie tego gestu zatrzymuje dyktowanie i wysyła nagranie na serwer Apple w celu rozpoznania.
 • uruchamianie wyszukiwania (SpotLight) - przesunięcie trzema palcami z góry na dół na ekranie systemowym (poza aplikacjami). To zmiana w stosunku do poprzednich wersji systemu!

 

 

3. Nowe ustawienia pokrętła.

 • Menu "Czynności" dla programu Mail zostało poszerzone. Dotąd można było jedynie otwierać i usuwać wiadomości. Teraz, przesuwając palcem w górę lub w dół, będzie można wybrać którąkolwiek z czynności, możliwych do wykonania w związku z określoną wiadomością.
 • Funkcja "Kontenery", znana dotąd z iPada, będzie teraz dostępna również dla iPhone'a.
 • Funkcja pisania odręcznego: zamiast wprowadzać litery za pomocą klawiatury ekranowej, można teraz wprowadzać je, kreśląc znaki jednym palcem na ekranie. Spację uzyskuje się przesuwając dwoma palcami w prawo. Nową linię - przesuwając trzema palcami w prawo. Usunięcie ostatniego znaku - przesunięcie dwoma palcami w lewo. Podczas pisania odręcznego nie działa żaden z gestów VoiceOvera z wyjątkiem zmiany ustawień pokrętła. Możliwe jest pisanie wielkich liter, znaków interpunkcyjnych i cyfr. Przechodzenie pomiędzy małymi literami, wielkimi literami, znakami interpunkcyjnymi i cyframi następuje cyklicznie, poprzez przesuwanie trzema palcami w górę. Odręczne wprowadzanie znaków na ekranie systemowym powoduje wyświetlenie listy aplikacji rozpoczynającego się wpisywaną sekwencją liter. Po liście przemieszczamy się, przesuwając dwoma palcami w dół lub w górę. Aby wyłączyć funkcję odręcznego pisania, należy przestawić pokrętło na dowolną inną pozycję.
 • Włączanie i wyłączanie efektów dźwiękowych VoiceOvera. 

 

4. Inne zmiany w VoiceOverze.

 • Możliwość zainstalowania więcej niż jednego głosu wysokiej jakości.
 • Fonetyczne literowanie - w końcu działa - można wybrać: litery + słowo (a + alfa), samo słowo (alfa) lub "wyłączone".
 • Uproszczone 'ubijanie" aplikacji. Znajdując się na liście uruchomionych apek, przesuwamy palcem w górę, a potem już tylko stukamy dwukrotnie w ikony aplikacji przeznaczonych do zamknięcia.
 • Możliwość poszerzania kursora VoiceOvera.

 

5. Nowości w obsłudze brajla.

 • Skrót otwarcia Centrum Sterowania - spacja+2.5.
 • Skrót otwarcia Centrum Powiadamiania - spacja+4.6.
 • Brajl automatyczny (jeszcze nie umiem wyjaśnić tej funkcji, a zwłaszcza jej przydatności) - spacja+4.5.

 

Wkrótce o nowościach dla osób słabo widzących i o ewentualnych "dziurach" w dostępności iOS 7.

 

źródło: AppleVis

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz